Zöldterület mutató

A zöldterületi mutató az adott építési szabályzat által meghatározott minimális terület, amelyet "zöld" felület kell, hogy borítson, ennek mértékét minden övezeti besorolásnál elő szokás írni. Ez a terület a telek növényzettel borított része (százalékban megadva), amely kapcsolódik az eredeti talajhoz. A zöldterületbe nem számítható bele semmilyen betonozott rész (kocsibejáró, teraszok,

Zártkert

A zártkert kategória ma már hivatalosan nem használt minősítés, viszont a tulajdoni lapokon ezek még számos esetben nem kerületek átírásra, és a köznyelvben továbbra is gyakran használják ezt a kifejezést. A zártkerti kategóriába sorolt területek voltak (ill. vannak) a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök, pincék, zártkerti gazdasági és pihenő célú épületek.

Zálogjog

Zálogjog alapján a kötelezett nem teljesítése esetén, a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - más követeléseket megelőző sorrendben - kielégítést kereshet. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a követelésre, kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is (tőke

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlannak, ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Ennek mértéke a megszerzett vagyon, terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10%. (Ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke.