Alrészlet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. törvény 11.§ (2) bekezdése szerint, a földrészletet művelési ágak és művelés alól kivett területek szerint további részletekre kell bontani. Ezeket nevezzük alrészletnek. Alrészlet a település belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészletként kell nyilvántartani, ha azok nagysága legalább – szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, fásított terület és halastó művelési ágnál és a művelés alól kivett területnél a 400 m², –  az erdő művelési ágnál 1500 m².

Ossza meg ismerőseinek!