Főoldal>A-Z Index Post>Írásbeli magánvégrendelet

Írásbeli magánvégrendelet

Írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező írhatja maga, de írathatja mással is. Csak olyan nyelven lehet érvényessé tenni, amit a végrendelkező ért, és amelyen írni, olvasni tud. Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá, ha a végrendelkező azt elejétől végéig maga írja és aláírja; vagy két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják; vagy aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi. Érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre. Tanúként nem működhet közre az, akinek a javára az örökhagyó rendelkezik, vagy például nem tud írni.