OTÉK

Országos Településrendezési és Építési Követelmények. Ez a kormányrendelet az új építési törvény végrehajtási rendeletei között is kiemelkedő fontosságú. Az OTÉK a szakmai-létesítési követelményeket kívánja a törvény szellemében részletesen szabályozni. Az OTÉK elődje, az OÉSZ az utóbbi fél évszázad építési-műszaki szabályozásában mindig kiemelt helyet foglalt el, lényegében rendeleti formában megfogalmazott, sokak által szakkönyvként kezelték. Ezt a szerepet kívánja az OTÉK is betölteni, egyszerre szolgálva és segítve a tervezők, beruházók, hatósági szakemberek, és sok esetben az építtetők munkáját.