Telekadó

A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete – önkormányzat – az illetékességi területén, rendelettel helyi adókat vezethet be. Ilyen például az telekadó.

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészleteket érinti.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

Mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt álló telek, a tilalom ideje alatt, a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után, a teleknek törvény által meghatározott része, az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védő (biztonsági) terület, és az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

Az adókötelezettség keletkezése: a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján.

Az adó alapja – az önkormányzat döntésétől függően – a telek m2-ben számított területe, vagy a telek korrigált forgalmi értéke.