Főoldal>A-Z Index Post>Tulajdoni lap adatai

Tulajdoni lap adatai

A tulajdoni lapon szereplő – általános – adatok: (Inytv. 14-15.§)

Az ingatlan adatai:

Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza:

    1. a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát,
    2. művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését,
    3. minőségi osztályát, kataszteri tisztajövedelmét,
    4. ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatát.

A jogosultak adatai:

Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemélyek azonosítására a családi és utónevet – ideértve a születési családi és utónevet is -, a jogosult születési helyét és idejét, az anyja születési nevét (természetes személyazonosító adatok), lakcímét, továbbá, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, az érintett személyi azonosítóját kell használni. A szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai azonosítóját kell alkalmazni.