Főoldal>A-Z Index Post>Vételi szándéknyilatkozat

Vételi szándéknyilatkozat

A vételi szándéknyilatkozatban a vevő az adásvétel lényeges elemeinek meghatározásával ajánlatot tesz az ingatlan megvételére. Lényeges kérdés általában, de nem kizárólagosan, a vételár, a fizetési ütemezés, a foglaló, az ingatlan tehermentesítése, elővásárlásra jogosultak stb. Lehetőség van továbbá a vételi ajánlat biztosítékkal történő megerősítésére is. Az ajánlattevő az ajánlatban meghatározott határidőn belül kötve van ajánlatához és a másik fél által történő elfogadás esetén köteles a tartalmának megfelelő szerződést megkötni. Amennyiben az ajánlattevő által meghatározott határidőn belül nem érkezik elfogadó nyilatkozat, akkor az ajánlattevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Következésképpen a vételi ajánlat elfogadásával szerződéskötési kötelezettséget eredményező megállapodás jön létre a felek között, azaz egymással az ajánlatban szereplő feltételek szerint, a meghatározott határidőn belül szerződést kell kötniük. Az ingatlan adásvételi szerződés megkötését követően a felek jogviszonyát a szerződés tartalma határozza meg, az esetlegesen letett biztosítékból foglaló lesz és összege a vételárba beszámít.