Főoldal>A-Z Index Post>Visszterhes vagyonátruházási illeték

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlannak, ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Ennek mértéke a megszerzett vagyon, terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10%. (Ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzés esetén pedig a megszerzett vagyon forgalmi értéke.)

Vagyonátruházási illetéket kell fizetni a következő vagyoni értékű jogok és ingók megszerzése esetén:

    1. az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés;
    2. az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése;
    3. ingónak hatósági árverésen történő megszerzése;
    4. gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonának, haszonélvezetének megszerzése;
    5. közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;
    6. az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése;
    7. az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése.