Zálogjog

Zálogjog alapján a kötelezett nem teljesítése esetén, a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – más követeléseket megelőző sorrendben – kielégítést kereshet. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a követelésre, kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is (tőke és járulékaira). A zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy követelés. A zálogjog szerződés, jogszabály vagy bírósági határozat és hatósági döntés alapján keletkezhet. A zálogszerződést írásban kell foglalni. A zálogtárgyból való kielégítés – a zálogjog érvényesítése a kötelezett nem teljesítése esetén, vagyis, ha a tartozását nem fizeti vissza – soha nem önhatalmúlag, hanem bírósági határozat alapján végrehajtás útján történik.