Szükséglakás

Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható, olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 nm-t meghaladja, külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá fűthető és WC (árnyékszék) használata, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított. Ossza meg ismerőseinek!

Szuterén

francia alagsor A szuterén helyiség padlója a talajszint alatt van, ablakai normál méretűek, ellentétben a pincével. Ha a talaj domborzati egyenetlensége miatt a helyiség vagy a lakás egyes részei a talajszint alá kerülnek, akkor is szuterénről beszélünk. Különös figyelmet kell fordítani a megfelelő szigetelésre, mert hajlamos a vizesedésre. Az emeleti ingatlanokhoz képest értéke általában 30-40%-kal […]

Szocpol

Lakásépítési (szociálpolitikai) kedvezmény. Az jogosult rá, aki a méltányolható lakásigényen belül új lakást vásárol, épít, legalább egy szobával bővíti, tetőteret épít be, lakását elcseréli legalább egy szobával nagyobbra. Összege gyermekszámtól függ. Ossza meg ismerőseinek!

Szoba

Lakószoba az a helyiség, amelynek alapterülete a 6 m2-t meghaladja, külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült, ezzel egyenértékű fal, ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik, melegpadlója van, fűthető, valamint legalább egy két méteres – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik. Ossza meg ismerőseinek!

SZMSZ

Társasház Szervezeti és Működési szabályzata Ügyvéd készítheti el, a földhivatalba be kell adni. Tartalmazza: tulajdonjogokat, hatásköröket, közös költségelszámolási módot, fizetési felszólítások szabályait, szavazások szabályait, közgyűlésekre vonatkozó szabályokat, házirendet. Ossza meg ismerőseinek!

Szintterületi mutató

Azt mutatja meg, hogy az adott telekre mekkora felépítményt szabad építeni, amit az összes építményszint bruttó alapterületének és a telek területének a hányadosa ad meg. Azaz hány %-a lehet a telek területének a felépítmény teljes (bruttó) területe. A szintterületi mutatóban a terepszint alatti terület nincs benne. Ossza meg ismerőseinek!

Szemle

A tulajdoni lappal kapcsolatos szakkifejezés, amely a fennálló (jelenleg is érvényes) bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. Ossza meg ismerőseinek!

Széljegy

A földhivatali beadvány – ingatlan-nyilvántartási kérelem és az alapul szolgáló okiratok – iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapra feljegyzik (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rávezetik (iktatószámot, ügyiratszámot kap). A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalnak. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy tanúsítja a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását. Ossza meg ismerőseinek!

Számvizsgáló Bizottság

A bizottság bármikor ellenőrizheti a közös képviselő munkáját, a társasház pénzügyeit, véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat. Ossza meg ismerőseinek!

Szabad belmagasság

Előírt legkisebb belmagasság, amelybe a határoló faltól vízszintesen mért 0,2 m-es sávon belül, a padlótól mért 1,9 m magasságig. Beálló épületszerkezet vagy rögzített vezeték figyelmen kívül hagyható. Ossza meg ismerőseinek!

Stúdió lakás

A garzon “divatosabb elnevezése”, általában kis alapterületű ingatlan típus, egyetlen lakóhelyiségből áll. (főzőhelyiség, hálószoba, nappali egy térben) Ossza meg ismerőseinek!

Spejz

Éléskamra, élelem tárolására használt sufni. Ossza meg ismerőseinek!

Sortartásos kezesség

A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelezettől és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható. Ossza meg ismerőseinek!

CSOK

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A kedvezményt 2016. év elején több ponton módosították, hogy még inkább segítse a családokat hozzájutni a megfelelő otthonhoz. A CSOK mértéke a meglévő (vagy vállalt) gyermekek számától függően akár 10 millió forint is lehet. Csak olyan vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után igényelhető […]

Családi ház

Egy telken önálló ház (falakkal, ablakokkal tetővel rendelkező építmény, különböző funkciójú helyiségekre tagolva), amelyben általában egy lakás van kialakítva. Ossza meg ismerőseinek!

C, LY, NY, Q, TY, Ü/Ű, W, X, Y, ZS

Ossza meg ismerőseinek!